Kultūra

Ciceronas 47m.pr.kr. pirmasis ištarė žodį kultūra. Tačiau net viduramžiais tas nebuvo aptarinėjama. Kultūra- žmogaus rankų, proto, darbo rezultatas.

Kultūra susideda iš žinių, tikėjimo, meno ir dorovės taip pat gebėjimų ir įgūdžių kurį įsisavina žmogus kaip visuomenės dalis. Kultūra buvo, bet apie ją niekas nekalbėjo. Kultūros istorija:dailės istorija, meno istorija, filosofijos istorija, technikos istorija, kultūra- visa tai kas žmogų skiria nuo gyvulio.

Kultūra atsirado Naujausiais laikais. Kodėl kultūra prasidėjo taip vėlai? Susvetimėjimas turi ir kultūros ir natūros. Detaliausiai išnagrinėjo Hegelis. Jo neigimo neigimo dėsnis. Nauja niekada neatsiranda kam nors nežuvus. Turėjo žūti Senovės civilizacija- atsirado  aukštesnė kultūra ir t.t. Kultūrinį susvetimėjimą Froidas vadina sublimacija- mano energija, yra suvartojama ne seksui, o kūrybinei veiklai (politikoje, mene, moksle, išradimuose). Susvetimėjimo produktas- kiekvienas kūrybinis elementas. Gyvuliai to neturi tai instinktai. Be kultūros žmonės gyvuliai-praradę instinktus.

Kultūroje žiauru kai susvetimėjimo dvasios produktai atsisuka prieš mus.(branduolinė bomba)

Pinigai. Nėra jokios laisvės, lygybės, brolybės. Kultūros išradimas laisvė lygybė, brolybė – dirbtina. Susvetimėjimo dvasios produktai- kultūra- mes dėl to dirbame, bet mus žudo. Ne viskas gražu, kas kultūra.

Ž.ž.Ruso ėmė skelbti, kad kultūra- mirtinas žmogus priešas. Atgal į gamtą.

Teiloras. Kultūra ir kontrakultūra (natūra ir kultūra) kultūra- būdas siekti amžinybės. Kūrybiškasis pradas kūnas miršta, o siela įamžinama kultūros ist. Dvasia nesunaikinama. Kultūra- dvi puses: gerai ir blogai (įsiamžiname ir mus naikina) P. holpachas.18a. prancūzas. “civis”lot pilietiškai.

Civilizacija- kultūros sinonimas- visuomenės išsivystymo laipsnis. Civilizacija atsiranda po barbarystės. Materialinių išsivystymų pakopa, materialusis ir daiktikas idėjos rezultatas. Šalkauskis. Kultūra dvasinis pradas. Civilizacija- materialusis rezultatas.