Bendravimas

Bendravimas yra sąveika tarp žmonių, kai apsikeičiama mintimis, emocijomis, susipažįstama ir pasiekiama socialinio bendrumo.Be abejo yra ir daugiau bendravimo sampratų, apibrėžimų. Kiekvienas iš mūsų bendravimą galime suprasti skirtingai- vieniems smagu kartu patylėti, kiti bendravimo neįsivaizduoja be audringų diskusijų, tretiems  bendravimas  yra  konstruktyvi  kalba.  Kiek  žmonių,  tiek  nuomonių.

Visgi, net VI a.  pr. Kr. Graikijoje egzistavusiame Epidauro medicinos centre svarbiausia ligonio priežiūros dalimi buvo bendravimas, emocinis mediko ir paciento ryšys.

Visgi turbūt nieks neprieštaraus, kad nebendraujant negalimas joks grupinis veiksmas. Senovėje labiausiai bendravimas žmonėms buvo reikalingas dirbant. Tik bendraujant galėjai pasikviesti į pagalbą, koordinuoti savo veiksmus, stebėti ir pažinti kitų žmonių ketinimus ir veiksmus. Pradžioje, matyt, žmonės vieni kitus suprato iš mimikos, gestų, palaipsniui susiformavo tobuliausia žmonių komunikacijos priemonė- kalba. Galbūt tai kas vyko žmogaus evoliucijoje, galime šiandieną stebėti tarp gyvūnų. Internetinėje svetainėje You Tube teko žiūrėti dokumentinius kadrus, kai keli liūtai užpuolė penkių buivolų būrį, nuo jo atkirto jauniklį ir jį sugriebę už gerklės pradėjo dusinti. Likę buivolai tuoj pat dingo iš įvykio vietos. Kaip nustebau, kai po dviejų minučių tie patys buivolai grįžo atgal su visa kaimene ( 50-60 buivolų) ir užpuolę liūtus atkovojo savo jauną kaimenės narį. Laimei šis atsigavo ir nubėgo visiškai sveikas. Ko gero buivolai pagalbos šauksmą savo gentainiams perdavė lygiai taip pat, kaip ir žmogus savo evoliucijos pradžioje. Dabar mums tai sunku suvokti, kad kažkada žmogus nemokėjo kalbėti ir savo norus, sprendimus, emocijas, jausmus perduodavo kažkokiais kitais būdais.

Šiais laikais psichologai bendravimą suskirstė į tris rūšis:

–         verbalinis bendravimas, kuris apima žodžius, žodžių prasmes. Paprastai kalbant tai yra kalba. Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį, kad kai kurie žodžiai turi kelias reikšmes, tam tikrais atvejais vartojamas sarkazmas.

–         paraverbalinė kalba. Ji pasireiškia kokiu garsumu tariame žodžius, ką reiškia tyla, pašnekovo pertraukimas, intonacija.

–         neverbalinis bendravimas atspindi mūsų gestus, mimiką, net laikyseną.

Yra žinoma, kad skirtingų kultūrų žmonės savaip suvokia neverbalinį ir paraverbalinį

bendravimą- kai kur vienoks gestas, ar ženklas reiškia gerovę ir pasitenkinimą, pritarimą, kitur tas pats    ženklas, ar gestas gali mirtinai įžeisti žmogų, ar sukelti kitas neigiamas emocijas ir pasekmes.

Laimei, neverbalinę kitos kultūros kalbą galima išmokti daug greičiau. Bet kokiu atveju mes turime nepamiršti, kad bendravimas yra abipusis bendravimas. Neturėtume to pamiršti. Pastebėta, kad dažniausiai nesiseka bendrauti tiems žmonėms, kurie nemoka klausytis. O kada nėra abipusio ryšio, nėra ir bendravimo. Kad ir kokie komunikabilūs mes būtume, mums vis tiek iškils problemų bendraujant su skirtingų tautų ir kultūrų žmonėmis.

Puiki svetainė –  www.gimtadienis.info