Bernardinų bažnyčia

Tai tipiška vėlyvosios gotikos laikų pranciškonų bažnyčia: erdvi ir šviesi (visos trys navos vienodo aukščio, gan plačios), pritaikyta į pamaldas susirenkančiam dideliam žmonių būriui. Vidaus erdvės vertikalumą pabrėžia aukšti aštuonkampiai pilioriai. Smaila triumfo arka atskirta ilga presbiterinė dalis su stalėmis buvo skirta vienuolių chorui, kurį nuo pasauliečių skyrė metalinė ažūrinė pertvara ir galbūt ties pirma piliorių pora įrengtas lektoriumas (altorius gotikinėje bažnyčioje buvo choro gale). Šiaurinėje sienoje išlikę gotikinių klausyklų fragmentai (klausyklos buvo prie vienuolyno prigludusioje bažnyčios sienoje, iš bažnyčios pusės jų angos puoštos smailiaarkėmis nišomis). Šoninėse navose išlikę vieni gražiausių Lietuvoje krištoliniai ir žvaigždiniai skliautai. Įspūdingais krištoliniais skliautais perdengta ir XV a. statyta bažnyčios zakristija  čia pianino pamokos Vilniuje

Iš XVI a. pr. interjero dekoro išliko ypač vertingos freskos, kuriose scenomis iš Šventojo Rašto, šventųjų paveikslais ir simboliniais vaizdais išreiškiama pranciškoniška žmonijos Atpirkimo istorijos samprata.

Tai vienintelis žinomas tokios apimties ir išplėtotos idėjinės programos gotikinės sienų tapybos pavyzdys Lietuvoje.

Pagrindinis fasadas su šonuose įkomponuotais aštuonkampiais bokšteliais būdingas to meto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gynybinio pobūdžio bažnyčių ir cerkvių architektūrai. Langais, nišomis ir grakščiais kontraforsais išryškintas jo vertikalumas, kurį dar labiau turėjo akcentuoti pirminis frontonas, kuris, manoma, buvo laiptuotas (vėliau rekonstruotas).

Šoninių fasadų sienų plokštumas skaido aukšti siauri langai, laiptuoti kontraforsai, puošia profiliuotų plytų frizai ir masverkai. Originalus bažnyčios varpinės bokštas, išradingai sumūrytas iš profiliuotų plytų, teikia pastatui puošnumo. Presbiterijos kontraforsai puošti iš juodų plytų sumūrytais kryžiais.

http://www.manokaledos.lt/kaledu-paprociai.html