Muziejai

Muziejai vienas iš pagrindinių kultūrinio turizmo objektų, visada įtraukiami į turizmo paslaugų paketus. Todėl, kad su kultūros ojektų lankymu susijusios beveik visos turizmo rūšys, net ir konferencijų turizmas, nes atvykę svečiai stengiasi aplankyti bent keletą kultūros objektų – muziejus, galerijas, parodas ir pan.  Kultūrines motyvacijos keliauti:

  • Istorija ir paveldas;
  • Kultūriniai įvykiai, teatrai, muziejai, festivaliai;
  • Folkloro festivaliai, karnavalai, ir kitos specialios šventės;
  • Gyvenimo atrakcijos – restoranai, parduotuvių centrai, vietinė namudinė pramonė.

Taigi, turistas atvykes į svečią šalį, net ir asmeniais, o ne kultūriniais tikslais, stengsis aplankyti muziejų, kuris jam pasirodys atraktyviausias.  Yra trys muziejų tipai pagal visuomeninę paskirtį:

  • Masiniai (viešieji);
  • Tiriamieji (pagal mokymo įstaigų);
  • Mokomieji (prie mokymo įstaigų).

Visų trijų tipų muziejai sulaukia daugelio turistų susidomėjimo. Kaip rodo kitų šalių atlikti tyrimai nuo 10 procentų iki 20 procentų turistų ar šiaip keliaujančių žmonių aplanko muziejus.

Turistams, kurie domisi muziejais svarbiausi reikalavimai muziejams yra malonus, mandagus sutikimas ir pagalbos ar informacijos suteikimas, švari, gerai prižiūrima aplinka, informacija apie vietos tradicijas, religinius ir kultūrinius tabu, muziejaus istorijos bei eksponatų aprašymas ne tik nacionaline kalba. Dar vienas iš svarbesnių reikalavimų muziejui būtų, tai jog muziejus turi būti gyvas, pateikti kuo daugiau informacijos, bet moderniškomis priemonėmis. Jis turi būti įdomus ne tik kaip pažinimo objektas, bet ir kaip šeimos laisvalaikio objektas. Lietuvoje kol kas tai, deja, mažai propaguojama. Automobilinės kėdutės tačiau didžiausias pavyzdys būtų Klaipėdos “Jūrų muziejus” kuris asocijuojasi su linksmybėmis, pramogomis, tuo pačiu ir susipažinimas su gyvūnyja.

Taigi, muziejai yra integrali kultūrinio turizmo dalis, turistų lankymo objektai. Muziejų lankomumas įtakoja kultūrinio turizmo plėtrą. Kultūrinis turizmas – tai puiki galimybė supažindinti pasaulio visuomenę su vietos kultūra, prisidėti prie atskirų regionų ekonominės gerovės.

1. Muziejai yra svarbus kultūrinio turizmo šaltinis, dėl rinkinių įvairovės bei galimybės būti kultūros tarpininku, dėl jų pobūdžio (viešas, privatus, nacionalinis, regioninis, krašto), įvairumo, unikalumo, laisvumo, lankstumo ir kūrybinio potencialo. Tai reiškia, kad bet kokie įstatymai, skatinantys kultūrinio turizmo plėtrą turėtų užtikrinti kultūros ir gamtos paveldo apsaugą.

Taip pat bendradarbiavimas tarp muziejinių institucijų, turizmo sektoriaus ir visuomenės, turi būti skatinamas ir plėtojamas.

2. Turizmo ir muziejų sąveika – tai ryšys, galintis daryti įtaką kultūros ir gamtos paveldo apsaugai, rinkiniams bei vertybėms, kuriomis jis reprezentuojamas. Siekiant užtikrinti paveldo objektų išlikimą, toks ryšys turi būti grindžiamas saugojimo etika. Kultūros vertybė yra unikali ir nepakeičiama, todėl reikia didelį dėmesį skirti jos saugumui. Planuojant kultūrinį turizmą būtina įvertinti lankytojų daromą poveikį ir reguliuoti turistų srautus muziejuose. Žinoma, Lietuvoje kol kas nėra itin gausių turistų srautų muziejuose, kad juose esančios kultūros vertybės gautų naikinantį poveikį.

3. Ekonominiu požiūriu kultūrinio turizmo, besinaudojančio paveldo turtais, komercializavimas turi būti naudingas tiek ekonominiu, tiek socialiniu, tiek aplinkosaugos aspektu. Planuojant muziejų ir kultūrinio turizmo kultūros projektus, reikėtų numatyti rinkodaros strategijas atitinkančius kultūros šaltinių ir vietos bendruomenių ypatumus. Taip pat, kas muziejų dalyvavimas ekskursinėje veikloje reikalauja planuoti kultūros pasliūlą, būti kiekvienos vietovės turistinių objektų tinklo sudėtinė traukos dalimi.

Taigi, muziejai galėtų būti susibūrimo vieta ir vieta, kur siūlomi kiti kelionių maršrutai ar turistus dominančios paslaugos, kaip restoranai, transportas, amatininkų produkcija ir panašiai. Muziejai yra lankomiausia kultūros įstaiga Lietuvoje. 2005metais muziejai lankomumu pralenkė kino teatrus, taip pat teatrus ir  bibliotekas.