Sikhizmas

Sikhizmas – vienas iš nacionalistinių Indijos judėjimų.

Guru Nanakas – įkūrėjas. Kvietė induistus vienytis.

Musulmonai (islamas) pradėjo juos persekioti. Sikhų buvo apie 6 milijonus. Tai buvo pati įtakingiausia politinė, ekonominė jėga.

5  jų išoriniai skiriamieji bruožai:Ilgi plaukai, šukos, apyrankė, kindžalas “Kirpan”, apatiniai “Katša”

Nepaisant skirtumų Indijos visuomenėje egzistuoja vertybių sistema, pagrindas – Senieji Principai.

Gėris, Grožis ir Tiesa= Formulė. Tai trys idealai.

 Vedos ir unipanišados

Vedos – tai šventų tekstų rinkiniai, kuriuos sudaro himnai, maldos, legendos, užkeikimai. Veda (iš sanskrito kalbos) – šventas žinojimas. Vedos sudarytos iš keturių rinkinių: Rigveda – tai seniausia dalis, surašyti himnai, Samaveda – dainos ir giesmės, Jadžurveda – aukojimo formulių rinkinys, Athar va veda – magiškų formulių rinkinys. Vedų rinkinius sugrupavo žyniai. Vedos sukurtos II – I tūkst. prieš mūsų erą sandūroje.

Upanišados – vedų komentarai, viena seniausių mokslinių tyrinėjimų šaltinių.

Sutros – prozos kūriniai, kurtos 5 a prieš Kristų. Trumpi, lakoniški, praktiški tekstai: kaip naldyti valstybę, reikalavimai šeimininkams. Srauta sutros – aprašomos vedų apeigos, jų esmė per amžius nepasikeitė. Komentaruose išlieka vertybių pervertinimas. Per sutras diegiamas tam tikras socialinis žmogaus elgesio modelis.” Kamasutra” (kama – meilė). Induizme erotika lyg tam tikra malda. Šiva – vienas iš dievų – šoka gundymo šokį.

BhagavadGida – vienas didingiausių Indijos kultūros tekstų. Nurodomi keliai, norint susijungti su dievybe. Žmogaus prasmės problemos, paieška, moralės klausimai. Krišna – kviečia susikaupti dievybėje, atsiduoti ir garbinti iki visiško savojo “aš” ištirpimo, iki nirvanos. Krišna – aukščiausia dievybė. Dharma (karma) – tam tikri elgesio režimai. Ramajana – mitas (rašytinis tekstas), tekstas, susidedantis iš šlokų (dvieiliai). Ramajaną sudaro 24000 šlokų. Ji gali būti sukurta I tūkst. prieš mūsų erą. Tai pasakojimas apie karalaičio Ramos ir jo žmonos Sitos gyvenimą. Tai mėgstamiausias Indijos kūrinys. Be etninės ir religinės turi ir estetinę vertę. Tai kultūros šaltinis. Herojai – indų idealų pavyzdžiai.

Tipitaka – šventoji budizmo knyga. Parašyta poli kalba. Išvertus reiškia – trys krepšiai įstatymų.

Džataka – pamokslai. Išlikusios 547 džatakos. Tai pamokomojo turinio pasakos. Vaizduojama, kad jas sukūręs pats Buda ir jas pasakoja, prisiminęs savo atgimimus.

Puranai – senovės indų anoniminiai tekstai. Dalys: 1. sarga (kūrimas) – pasaulio kūrimas; 2. pratisarga – naujas kūrimas; 3. varmša – geneologija; 4. manvankara – pasaulio egzistavimo etapai; 5. legendinių valdovų dinastijų ir jų ainių istorija.

Hair colour, extensions, restoration and more on hairwizz.com