Tropikų ir Pietų Afrikos Tautų kultūros ypatumai

Tropikai ir pietų afrika ( Juodoji afrika) atskirtos dykumomis(sachara).Ši gamtinė riba  lėmė tai ,kad kultūros raida pietuose vyko kitaip nei šiaur.Pietuose- susijusi su Graikijos ,Romos kultūromis.Nuo 17a. šiaurinės tautos tapo arabų kalifato dalimi.

Daugybės kalbų įvairovė.Susiklostė ypatinga civilizacinė zona turinti panašių bruožų.Afrikos plotas 33,3km2 su salomis.Priklauso tropiniam klimatui, nėra metų laikų, yra sausi ir lietingi sezonai.Vid. metinė temp.25C.Reljefui būdingos plynaukštės, lygumos ir aukštikalniai.Dirvožemiai mažo derlingumo.

Verslas

Pusiaujo miškuose ir pusdykumėse pragyvenimo šaltinis medžioklė,gėrybių rinkimas.Savanose – žemės ūkis.

Etninė sistema

Labai ekologiški žmonės.Nesėslūs- kilnojasi iš vienos vietos į kitą,gamta diktuoja gyvenimą.Dominuoja grūdinės kultūros: granatai, kava.Žemė tebeapdorojama kauptukais.Seklus dirvožemis.Dauguma augina gyvulius,juos gano, nerengia pašarų,produktyvumas žemas.Nevalgo mėsos.Žmogus turintis didesnę bandą labiau gerbiamas.Tausoja gamtą,rūpinasi vandens telkiniais,turi įstatymus gyvulių bandai.Negalima sužeisti žvėries, kirsti didelius medžius.Buvo prekiaujama su Indais,Kinais ,arabais.Neturėjo pinigų-vyko mainai.

Raštas

Buvo piktografinis- piešinių raštas(pavyzdžių neišliko).Viduramžiais naudojo raštą sudarytą arabų raidyno pagrindu.Iš kartų perduodamos istorinės žinios- Mandingų epas.Tradicijas ir istoriją saugodavo visa tauta.Rūmuose buvo istorikai.Informaciją perduodavo per atstumą,būgnais.Daiktas reikšdavo tam tikrą mintį.

Tikėjimas

Tradiciniai tikėjimai nepraradę reikšmės, yra buvę mitais.Teigiama, kad su gamta atsirado žmogus ir gyvūnai.Išlaikoma visų gyvybės rūšių idėja.Religija savita, negalima sakyti,kad tai europietiška ar kita religija.Svarbūs burtai ,raganavimas,juodoji ir paprastoji magija.Buvo priimtas burtininko kūno dalių valgymas,tai nelaikoma kanibalizmu.Tikėjimas magijos galia labai stiprus.Dažnai vogiami daiktai iš oponentų,kaimynų,kad būtų susilpnintos jų galios.Netikima natūralia mirtimi.Antikolonijiniuose karuose naudojami amuletai.Magai gamtos galias pateikdavo kaip savo burtus.Gydymas augalais buvo sėkmingesnis nei europoje.Kultai turi vietinę reikšmę.Dažnai garbinamas giminės protėvis,ar kuris pirmas užėmė laisvą teritoriją.Rengiamos apeigos,kad gauti protėvių palaiminimą.Kai atsirado politinės bendruomenės,protėvių kultas tapo valstybiniu kultu.Ėmė atsirasti dievai, turintys savo funkcijas.Tik kaip išimtys atsirasdavo dievai, sukūrę pasaulį.Valdovai,iškovoję nepriklausomybę, tapdavo šventais.Buvo ir profesionalių žinių .

Mirtis

Nėra natūrali gyvenimo pabaiga, bet perėjimas į kitą būvį.Mirtis visuomet burtininko siųstas pokštas.Galingais burtais galima panaikinti.Mirtis tik laikinai nutraukia egzistenciją.Miręs žmogus įsikūnija į gimusį kūdikį.Iki palaidojimo siela yra šalia kūno.Jei žmogus nusižudė-gali virsti pikta dvasia-zombiu.Tos sielos žmonėmis nebevirsta.Valdovų sielos apsigyvendavo skulptūrose, puoduose.Gentys klausdavo tų puodų,ar priešintis europiečių invazijai.Gentys gyvena Vakaruose,kur nusileidžia saulė.Dvasių pasaulis kaip ir žmonių.Į kapą dėdavo įrankius.

Gyvenimiškojo ciklo apeigos

Visas gyvenimas ritualizuotas.Mistinė reikšmė vandeniui, augalams.Žemdirbių gentys tikėjo naujagimių giminyste su augalu.Mistiškas dvynių gimimas,kai kada vieną iš dvynių bušmenai  nužudydavo.Pradėjus vaikui vaikščioti atliekamos apeigos,pirmą kartą kerpami plaukai.Naujagimis gyvendavo atskirai nuo bendruomenės ir be vardo.Vardas- socialinė pakopa.Vardų triada-vardas, pavardė,tėvo vardas.Išliko dvivardystė.Kartais vardo negalima tarti- gali sukelti pavojų.Laidotuvės nenatūralus dalykas,apeigos labai sudėtingos,kartais laidodavo du kartus.

Teisė.Konstitucijos kodeksai iš europiečių.Teismuose draudžiama dalyvauti moterims,išskyrus Etiopijoje.

Menas

Iki 20a.pirmos pusės neturėjo jokios literatūros.1934m. pasirodė pirmasis laikraštis.Afrikos rašytojai rašo europos kalbomis,todėl vietiniai gyventojai negali nieko perskaityti.Išaukštinta negrų rasė.Teigiama,kad negrų kultūra humaniškesnė.Kūrinius bandė perkelti į kiną, teatrą.

Šokiai- afrikiečių gyvenimas.Niekur tiek neišrasta ritmų, kiek Afrikoje.Muzika kaip nuskausminimo priemonė operacijos metu.Ypatinga muzika ritualuose.Kai kurios gentys muzikavo tik naktį.Mušamieji- orkestro pagrindas.Istorijos pasakojamos šokio judesiais.Afrikos muzikos pagr.- bliuzas, džiazas, samba.1923m. Darijus Mio “Pasaulio sukūrimas”(baletas).Afrika turi savų kompozitorių, derina muziką su europos.Šokis nebeturi ritualinio pobūdžio.Jie tapo maskaradiniais.Muzika neseniai tapo atskiru menu.Iki kolonijizmo nebuvo vaizduojamojo meno.Niekur nėra tiek uolų piešinių.Yra profesionalių skulptorių ir dailininkų.

Krūtų didinimas kaina