By - kulturagyvai

Lietuvių būdas

Lietuvių tauta šiandien išsibarsčiusi po visą pasaulį. Lietuvių galima sutikti Europoje, Amerikoje bei kituose žemynuose. Ne paslaptis, jog toks lietuvių emigravimas į svečias šalis turi svarią priežastį, dauguma žmonių tiesiog ieško geresnio gyvenimo. Kadangi lietuviai išsibarstę po pasaulį, tai padeda užsienio gyventojams susidaryti aiškesnę nuomonę apie lietuvių tautos gyventojus.

Dauguma mano, kad lietuviai yra pikti ir šalti žmonės ir tai netgi tapatinama su lietuvių kultūra. Tiesa, lietuviai išties pasižymi rūsčiais veidais ir nepasitenkinimu daugelyje gyvenimo situacijų, tačiau tai nereiškia, jog visi lietuviai yra pikti. Kaip ir kitose šalyse, žmonių yra įvairiausių. Be savo šaltumo ir rūstumo, kitataučiai lietuvius dar apibudina kaip nepatiklius, uždarus bei atsargius žmones. Kiekviena šių savybių yra ne itin patraukli ir teigiama, todėl tai gali sudaryti nepalankų požiūrį į lietuvius. Visgi, to negalima taikyti visiems be išimčių. Jei lietuviai gyvena svečiose šalyse, visai nenuostabu, jog jie atrodo atsargūs ir nepatiklūs. Pakankamai sunku prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų svečioje šalyje, kartais pasitikėti negalima net artimiausiais žmonėmis, o ką jau kalbėti apie kitataučius. Galbūt visa tai ir lemia nusistovėjusią nuomonę apie lietuvių tautiečius.

Nors yra nemažai ne itin teigiamų nuomonių apie lietuvius, viena iš savybių, kuri taip pat labai būdinga lietuvaičiams –  užsispyrimas. Šis bruožas parodo, jog lietuviai visais įmanomais būdais stengiasi pasiekti savo tikslus, kad ir kaip sunku bebūtų. Visai nesvarbu kokia situacija ir aplinkybės, daugelis lietuvių pasižymi tvirtumu ir nenuleidžia rankų, kad ir kas benutiktų. Visa tai leidžia suprasti, jog ši tauta turi tvirto charakterio žmones, kurie nėra lengvabūdžiai ir sugeba už save pakovoti, o tai jau kelia teigiamus jausmus. Be savo užsispyrimo, lietuviai žinomi ir kaip itin darbštūs žmonės. Taip, lietuviai dažnai emigruoja į užsienio šalis dėl didesnio atlyginimo ir geresnių gyvenimo sąlygų, tačiau didžioji dalis žmonių, išvykusių svetur, parodo, jog lietuviai yra itin darbštūs ir savo darbą atlieka nepriekaištingai. Į užsienį uždarbiauti išvyksta įvairiausių profesijų atstovai, net ir dirbdami nekvalifikuotus darbus, lietuvaičiai greitai įrodo ko yra verti ir kaip efektyviai dirba. Dėl šios priežasties, jie dažnai pakyla pareigose ir užsitarnauja darbdavių pasitikėjimą.

Tik nevertėtų pagalvoti, jog lietuvių tauta visą save išbarstė po pasaulį ir pačioje Lietuvoje nieko neliko. Čia yra galybė gabių žmonių, kurie savo užsispyrimu ir sunkiu darbu parodo, jog visai nebūtina bėgti iš savo šalies, nes čia gyventi patogiai ir pilnaverčiai tikrai galima, tereikia noro ir pastangų. Tikriausiai tvirtas būdas ir užsispyrimas, daugumai neleidžia išvykti ir užmiršti savo gimtosios šalies. Nors lietuviai ir mėgsta paniurzgėti, reikšti nepasitenkinimą, tačiau giliai širdyje jie yra dori ir kilnūs žmonės, kurie ištiesia pagalbos ranką nepažįstamajam ir padeda tam, kuriam to reikia. Daugelis tų, kurie gerai pažįsta šios tautos žmones, o žinoma ir patys lietuviai, sutiks, jog jie yra aukotojai. Nuolatine auka remiami sunkiau gyvenantys, skurdesnį duonos kąsnį turintys, bei įvairiomis ligomis besiskundžiantys suaugę ir vaikai. Džiugu, jog aukojimas, padeda susivienyti ir padėti tiems, kuriems to labiausiai reikia. Tai kartu parodo ir lietuvių tautos vienybę, kuri žinoma jau nuo seno. Žmonės keičiasi, lygiai taip pat, kaip keičiasi ir pasaulis, nors lietuvių būdas pakankamai sudėtingas ir kartais neigiamos charakterio savybės ima viršų, o nepasitenkinimas dažnai šmėsteli tautiečių galvose, viduje lietuviai yra kilnūs ir geri žmonės. Juk yra sakoma, jog su kitais reikia elgtis, taip, kaip norėtum, jog elgtųsi su tavimi. Taigi, jeigu elgiamasi tinkamai, lietuviai tikrai nebus šykštūs ir neatsuks nugaros. O savybės kaip užsispyrimas, darbštumas ir tikslo siekimas, leidžia suprasti, jog tai tauta, kuri nuolat kovoja ir nepasiduoda, kad ir kas benutiktų.

© 2019   www.kulturagyvai.lt